Stikkord: boklov

Er i gang med lovarbeidet

– Sjølve boklova påverkar biblioteka i avgrensa grad. Men ser ein på heile det litterære…