Stikkord: mariann schjeide

Akterutsegla nynorskforakt

– Bibliotekarane har stor innverknad på språksituasjonen i nærområdet sitt, seier leiar i mållaget, Magne Aasbrenn.…