Stikkord: skolebibliotek

Kan knapt kalles bibliotek

I høst begynte sønnen vår på ungdomsskolen. En ny og spennende tid med alt det som hører med. Bli kjent med nye elever og lærere, en annerledes skolehverdag, et helt annet skolebygg – og et innskrumpet bibliotek.