Skansen i avgangsintervju: – Ledelse er en profesjon

Knut Skansen forlater stillingen som direktør for Deichman for å bli direktør for Oslo-filharmonien. I en samtale på tampen kommenterer han her problematiske ytringer i bibliotekrommet, faktorene bak Deichmans enorme suksess og behovet for kompetanse i bibliotekene – også hos lederne.

Heisar og brannalarmar kan slutta å fungera

Alle bibliotek har anlegg for varsling av brann. Mange har også ein heis med raud alarmknapp. No må ein vital komponent skiftast ut innan utgangen av 2025 – og det løner seg å vera først på ballen, seier Håkon Meland-Tangen i AddSecure.

De nominert til Årets bibliotek 2023

De nominerte til Årets bibliotek 2023 er Samnanger folkebibliotek, Sør-Varanger bibliotek, Skolebiblioteket ved Årstad videregående skole, Fagbiblioteket på Sykehuset i Vestfold og
Lillestrømbibliotekene.

EU-direktiv skapar strid om profesjonskravet for biblioteksjefar

Eit nytt EU-direktiv utfordrar profesjonskravet for norske biblioteksjefar, meiner Nasjonalbiblioteket. Bibliotekarforbundet og Bibliotekforeininga er ueinige og går langt i å hevda at NB ønskjer å tvinga fram ei endring i biblioteklova. 

Biblioteka kan ha rett til digitale utlån

Vonbrotet var stort i bibliotekverda då Boklova tidlegare i år blei lagt fram utan krav til forlaga om å levera lydbøker til folkebibliotek for utlån. No har Norsk Bibliotekforening initiert ei juridisk utgreiing som konkluderer med at biblioteka kan ha rett til ei slik ordning.

På vei mot norske naken-bibliotek?

Om du i Norge ennå ikke kan låne Uten en tråd uten en tråd, så er det i USA hele fem bibliotek som er forbeholdt nakne brukere. For en uke siden arrangerte biblioteket på Lillestrøm naturistkino. Ser vi de første bare føttene klaske i retning en livssterk norsk nakenbibliotekbevegelse?

Nettbiblioteket sikret for to nye år

Snart vil publikum få digital tilgang til alle bøker som er utgitt i Norge fram til og med 2005 gjennom Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek. Den nye Bokhylla-avtalen omfatter 400 000 rettighetsbelagte norske bøker. Det er 175 000 flere enn i dag.

– Skuffande budsjett for bibliotek og litteratur

Mange hadde store forventingar til satsing på litteraturtiltak for born og unge i statsbudsjettet for leselyståret 2024. No står eit sameint litteraturfelt skuffa tilbake.