Finske bibliotek har over dobbelt så mange ansatte

På tross av fagre løfter for ti år siden, melder mange bibliotek om kutt i stillinger, kortere åpningstider og utfordringer med å gjennomføre prosjekter og arrangementer. Nå dokumenterer en ny rapport fra Innlandet fylkesbibliotek at norske bibliotek har under halvparten så mange ansatte som finske per innbygger .

Nye Anne-Cath. Vestly-innlesninger klare for strømming  

Et overraskende funn hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek gjør at flere av Anne-Cath. Vestlys egne innlesninger nå blir tilgjengelige som lydbok for første gang. Totalt er det planlagt utgivelse av 20 titler.

Future Library – en kunstnerisk iscenesettelse av tid

Dette er en rapsodi, et essay, en langlesning. Først publisert i Podkasten Bok & bibliotek. Nå publisert på nytt i anledning manuskriptoverrekkelsen til Ocean Vuong og Judith Schalansky søndag 21. mai 2023.

Ytringsfrihet på falske premisser

Jeg har besøkt nettbutikken til Legatum Publishing. Det jeg fant der gjør at jeg stiller meg tvilende til om deres avlyste publiseringsarrangement på Deichman Bjørvika ville blitt så informativt og åpent som forlegger Tore Rasmussen har påstått.

Skolebibliotek – Leseglede for alle

Støre-regjeringen foreslår ingen endringer i Opplæringsloven for å styrke elevenes leseglede og tilgang til skolebibliotek. Alle forskningsbaserte forslag til forbedringer er blitt skrinlagt. Behandlingen av ny opplæringslov er en gylden mulighet for Stortinget til å bedre situasjonen, skriver professor emerita Joron Pihl.

– Ei av dei vanskelegaste avgjerdene eg har teke

Det seier Knut Skansen i Oslo om det å stenga Legatum Publishing ute frå Deichman Bjørvika. For første gong kommenterer han også dei siste dagars skuldingar om feigskap og ettergjeving for politisk press.

Anine Kierulf om Deichman-situasjonen: – Helt uakseptabelt

De som signaliserer at de vil stelle i stand bråk ved Deichman for å hindre lovlige ytringer, får definisjonsmakten over hvilke ytringer som kommer frem, sier jurist og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf.